Eslövs kommun logotyp

Ja till förnyelse av östra Eslöv

Östra Eslöv ska bli en stadsdel som är attraktiv för både boende och näringsliv. Nya bostäder och idrotts- och kulturcentrum ingår i planerna.
Kommunstyrelsen godkände på tisdagen Förnyelse av en stad, ett program för förvandlingen av Eslöv öster om järnvägen till en socialt och ekologiskt hållbar stadsdel.

Målsättningen är att göra området mellan stationsområdet och Östra vägen attraktivt för både boende och näringsliv. 16 åtgärder ingår i programmet.

Ett par av åtgärderna, försäljning av Bergaområdet och rivning av tidigare yrkesskolan, är redan genomförda och flera är beslutade.

Beslut finns om flyttning av gymnasiet till Salliushuset, nya bostäder vid stationsområdet, ombyggnad av Bergagymnasiets lokaler till grundskola och utökad pendlarparkering.

Möjligheterna att flytta Kulturskolan till Berga utreds. En flyttning kan skapa ett kultur- och fritidscentrum för ungdomar, eftersom det finns flera sportanläggningar i området.

Nya bostäder planeras på Bergaområdet, på Östra skolans gård, öster om Bergaområdet och på den tidigare yrkesskolans område vid Ringsjövägen.

I programmet ingår också ombyggnad av de stora in- och utfartslederna, Ringsjövägen-Östergatan och Trehäradsvägen samt parkeringshus vid järnvägen.

När kommunstyrelsen behandlade förslaget framfördes inga synpunkter på innehållet. Men folkpartiet yrkade avslag och övriga oppositionspartier deltog inte i beslutet.

Kommunstyrelsens majoritet sa ja till förslaget. Programmet anger färdriktningen för det fortsatta arbetet med att förnya östra Eslöv.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler