Eslövs kommun logotyp

Järnvägsövergångar ska stängas

En rad mindre plankorsningar på järnvägssträckan Eslöv-Teckomatorp ska stängas inför satsningen på pågatågstrafik på banan.
Lantmäterimyndigheten har, på begäran av Trafikverket, inlett arbetet med de fastighetsregleringar som behövs för att stänga korsningarna.

Planerna på pågatågstrafik på banan medför högre tåghastigheter och ökade säkerhetskrav. Därför kommer en rad mindre plankorsningar att försvinna.

Vid kommungränsen mot Svalöv handlar det om tre korsningar. Stängningen där innebär att en cirka fem meter bred ersättningsväg måste byggas.

Ersättningsvägen behöver byggas för fastigheterna Skrävlinge 6:13 och 6:14 samt Åkarp 21:1. Eslövs kommun har inte haft någon invändning.

Norr om Marieholm planeras stängning av två korsningar som finns på kartan men knappt i verkligheten. De används inte eller i mycket liten utsträckning.

Marieholms byaförening har reagerat över ett rykte att korsningen Östergatan-järnvägen i Marieholm ska stängas. Eslövs kommun har svarat att det inte är aktuellt.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler