Eslövs kommun logotyp

Invigning med insats för naturvården

Landshövding Margareta Pålsson och kommunalrådet Cecilia Lind invigde naturreservatet Flyinge ängar med en insats för naturvården, en grop i marken.
I skötselplanen för det nya naturreservatet ingår att skapa fler öppna sandytor, ytor som är viktiga för sandmarkslevande insekter.

Därför fick de båda invigningstalarna uppgiften att frilägga ett mindre sandområde, som en markering att naturreservatet var invigt.

- Vi är alltid glada när vi får inviga ett nytt naturreservat, sa Margareta Pålsson. Vi är extra glada när det är nära där folk bor. Reservaten är till för att folk ska vistas i dem.

- Flyinge ängar är Eslövs sjätte naturreservat, sa Cecilia Lind. Allmänningen och Abullahagen i Eslöv är också tätortsnära.

Cecilia Lind tog också upp den stora mångfalden i naturreservaten i kommunen. De övriga reservaten är Borstbäckens dalgång vid Harlösa, Bosarps jär och Billinge mölla.

Båda invigningstalarna tackade Sven Astell för hans insats för naturreservatet i Flyinge. För 15 år sedan skänkte han ett stort markområde, som nu ingår i reservatet, till Naturvårdsverket.

Invigningen avslutades med att en stork flög över området. Arrangemanget lockade 100-talet personer.

naturreservat1

Kommunalrådet Cecilia Lind och landshövning Margareta Pålsson gjorde en insats för naturvården när de invigde natureservatet Flyinge ängar. Foto: Anna Terstad/Eslövs kommun

naturreservat2

Sven Astell, till vänster, tog initiativet till naturreservatet när han skänkte mark i området för 15 år sedan.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler