Eslövs kommun logotyp

Invigning av naturreservat i Flyinge

Naturreservatet Flyinge ängar invigs av landshövding Margareta Pålsson och kommunalrådet Cecilia Lind tisdagen den 24 juni.
Länsstyrelsen i Skåne tog i våras beslut om att Flyinge ängar ska vara naturreservat. Områdets höga naturvärden ska skyddas.

Flyinge ängar omfattar sex fastigheter mellan samhället och Kävlingeån. Ängarna ska tas tillvara som ett tätortsnära strövområde.

På de fuktiga ängarna närmast Kävlingeån är fågellivet rikt. Närmare samhället finns stora sandiga marker med intressant växt- och insektsliv.

I beslutet ingår också att utveckla områdets natur- och kulturvärden, bland annat genom att återskapa småvatten som är en lämplig livsmiljö för strandpadda.

Det nya naturreservatet invigs tisdagen den 24 juni med "öppet hus" klockan 16-18. Länsstyrelsens representanter är på plats och berättar om områdets djur och växter.

De informerar också om vilka förändringar som genomförts och hur området ska skötas framöver. Samling sker vid Lilla grusan i slutet av Ljungbjersvägen.

Officiell invigning av det nya naturreservatet blir det klockan 18. Invigningstalare är landshövding Margareta Pålsson och kommunalrådet Cecilia Lind. Därefter blir det korvgrillning.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler