Eslövs kommun logotyp

Ingen stor utredning om grundskolan

Det blir ingen kommunövergripande utredning om grundskolan i Eslövs kommun. Fullmäktige avslog motionsförslaget utan omröstning.
Efter nerläggningen av Billinge skola motionerade miljöpartiet de gröna om en oberoende utredning för grundskolan i Eslövs kommun.

Syftet skulle vara att säkerställa en långsiktigt hållbar och stabil skolorganisation. Skolornas koppling till och utbytet med lokalsamhället skulle belysas.

Barn- och familjenämnden avstyrkte med motiveringen att skolorganisationen anpassas löpande efter ändrade förhållanden som samhällsutvecklingen medför.

- Skolan har en viktig roll i samhället, sa ordföranden Lena Emilsson (S) i fullmäktige. Men den kan inte styras av lokalsamhället. Det är lagar och kvalitetskrav som styr.

- Skolorna påverkas också av demografiska förändringar. Det lokalsamhället kan göra är att ha barnen i den egna skolan. En utredning fyller ingen funktion.

- En utredning kan bli extremt inaktuell på mycket kort tid, sa Daniel Rhodin (FP). Det är vi folkvalda som ska företräda allmänheten. Det som spelar någon roll är vilka politiker som väljs.

- Vi gav inte de boende i Billinge någon möjlighet att påverka, sa Annette Linander (C). Det som behövs är politisk vilja. Jag yrkar att motionen ska anses besvarad.

Miljöpartiet yrkade bifall till motionen men kommunfullmäktige avslog den utan omröstning. Miljöpartiets och centerpartiets ledamöter reserverade sig.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler