Eslövs kommun logotyp

Ingen ombyggnad av Kanalgatan

Kanalgatan i centrala Eslöv ska inte byggas om för att ge plats åt fler bilar. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget.
Den pågående förtätningen av centrala Eslöv innebär att det finns behov av fler parkeringsplatser. Ett förslag som diskuteras är ett parkeringshus.

I ett medborgarförslag framförs att en ombyggnad av Kanalgatan kan ge ett stort antal p-platser. Förslaget är att buskar och träd tas bort. Nya kan planteras vid trottoarerna.

Miljö och Samhällsbyggnad svarar att på Kanalgatan finns 84 platser med tidsbegränsning 24 timmar och 94 platser med tidsbegränsning två timmar.

Dagens utformning av Kanalgatan är inte en typisk väg, förklarar förvaltningen. Bilisterna får köra väldigt sakta och vara uppmärksamma.

Att ta bort alla buskar, asfaltera och tillåta parkering i betydligt större grad innebär ett ökat fordonsflöde samtidigt som hastigheterna inte begränsas på samma sätt.

Nämnden vill inte att en av Eslövs mest centrala delar ska bli en stor parkeringsplats. Växtligheten gör god nytta när det kommer till gatans vattenavrinning och infiltration.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler