Eslövs kommun logotyp

Inga nya regler för vägbidragen

Diskussionerna om nya regler för bidrag till vägsamfälligheter landade i att behålla befintlig regel. Men det kan bli bidrag till investeringar.
Det framgår av ett interpellationssvar från miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Bengt Andersson.

I interpellationen ställde Håkan Larsson frågor om utredningen och om vägsamfälligheter kan räkna med full kostnadstäckning.

Gällande regel är att kommunen ger bidrag till underhåll av enskilda vägar som är minst 400 meter och öppna för allmän trafik.

I utredningen redovisades ett förslag att förlänga vägsträckan till 600 meter och ha krav på ett visst antal fastigheter längs vägen.

Ett alternativ var att följa Trafikverkets regler för statligt bidrag, vilket innebär ytterligare längre vägsträcka.

Diskussionerna kring dessa tre alternativ landade i att behålla befintlig regel, förklarar Bengt Andersson i interpellationssvaret.

Av svaret framgår också att bidraget till vägsamfälligheter ökade med 3,7 procent 2013. I år skedde ingen uppräkning.

I budgeten för 2015 har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden begärt 300 000 kronor som kan användas till investeringsbidrag till vägsamfälligheter.

I svaret förklarar Bengt Andersson också att vägsamfälligheter kan med bidrag från kommunen upprätthålla normal skötsel under ett normalt år.

Han förklarar att samfälligheterna har ansvar för att planera för oförutsedda händelser och avsätta en summa till det.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler