Eslövs kommun logotyp

Framtidsplan för östra Eslöv utökas

Framtidsplanen för Eslöv öster om järnvägen ska utökas med områdena närmast Östra vägen. Dessutom ska kompletterande utredningar genomföras.
Den fördjupade översiktsplanen för Eslöv öster om järnvägen presenterades 2010. Förslaget fick i stort ett positivt mottagande.

En inriktning i förslaget är att skapa en blandstad med både bostäder och verksamheter. Länsstyrelsen anser att det behövs en beskrivning av bland annat störande industrier.

Räddningstjänsten Syd har påpekat att det generellt sett är olämpligt att blanda industrier med bostäder, publika platser och andra skyddsobjekt. Det kan krävas stora skyddsavstånd.

Planförslaget omfattar inte hela området mellan järnvägen och Östra vägen. Det ska nu kompletteras med områdena närmast ringvägen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner också att kompletterande utredningar ska genomföras. En gäller påverkan på riksintresset Eslöv, en annan påverkan på Abullahagen.

Dessutom ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. En riskanalys som omfattar både verksamheter och farligt gods ska tas fram.

Eslövs kommun anser att en planering som bygger på blandstad är möjlig utan att för den skull riskera hälsa och säkerhet.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler