Eslövs kommun logotyp

Föreningsaktiviteter på schemat

Amerikansk fotboll, golf, handboll, fotboll, brottning, bordtennis, badminton och flygsport — detta står på schemat för elever på Norrevångsskolan och Sallerupskolan i höst. Under en idrottslektion i veckan tar föreningsledare hand om barnen och låter dem prova på olika aktiviteter. Ramen för detta är ett nytt projekt, "Aktivitet förebygger", som Eslövs kommun driver tillsammans med föreningslivet.
Stämningen är hög bland tredjeklassarna på Sallerupskolan när de laddar inför terminens första idrottslektion med föreningsaktiviteter. Det är badminton som står på schemat, och Sven Grönvall från Eslövs Bamintonklubb inleder med att kort berätta om sportens historia. Han blir ganska snart avbruten med frågan "När får vi börja spela?" och teori övergår snabbt i praktik. Med racket och boll i handen är det ingen av eleverna som kan stå stilla särskilt länge. Koncentrerade blickar riktas uppåt, och barn och bollar myllrar i idrottshallen. Glädjen är påtaglig när någon får kläm på tekniken.

En annan elevgrupp har samtidigt åkt iväg med buss till Eslövs golfklubb för att prova på golf, och parallellt försöker också Egon Ny från Eslövs vingar att väcka intresse för flygsport hos en tredje grupp. Eslövs vingar kommer efter en första teorilektion att bygga modellflygplan och sedan flyga de egentillverkade planen.

Norrevångsskolans fjärdeklassare får prova på amerikansk fotboll, handboll och fotboll under höstterminen. Varje förening håller i tre lektioner och sedan tar en annan förening vid. Till våren byter föreningarna skola så att eleverna totalt under läsåret får prova sex olika aktiviteter.

Ann Ahrling, idrottslärare på Norrevångsskolan, tror att projektet kan bidra till en fördjupning i ämnet idrott. Dels får eleverna en extra obligatorisk idrottslektion i veckan, dels kommer föreningsledare in i skolan med mycket specialkunskap.

- Jag är själv ute och besöker mina elever i deras föreningar, berättar Ann Ahrling. Att föreningarna nu också kommer hit är toppen. Då finns det en förlängd arm mellan skola och föreningar som kan hjälpa till att minska avståndet. Det är fantastiskt att se glädjen hos barnen när de hittar någon aktivitet de gillar.
 

Aktivitet förebygger


Bakgrunden till projektet är Region Skånes senaste Folkhälsorapport Barn och Unga som visar att delaktigheten på skolidrotten minskar med åldern och detta främst bland flickor. Genomförda undersökningar visar att samma mönster gäller ungas delaktighet i föreningslivet. I Eslöv ligger idrottande på fritiden under det regionala snittet för högstadiet och gymnasiet.

- Det är inte alla som har möjlighet att idrotta på sin fritid, av olika skäl, säger Emma Sallander, projektledare för "Aktivitet förebygger". Genom att låta barnen utöva föreningsaktiviteter under skoltid kan vi främja en mer jämlik hälsa. För de barn som tycker att det är ett stort steg att ta kontakt med en förening kan det innebära en trygghet att komma i kontakt med föreningar i skolan — en plats de känner till och tillsammans med människor de redan känner.

Satsningen innebär också att antalet skolidrottstimmar ökar vilket man tror kan bidra till ökad hälsa bland deltagarna. Förhoppningen är också att satsningen genererar andra positiva effekter hos barnen som i sin tur kan medföra förbättrade studieresultat eller motverka utanförskap.

Konceptet har man lånat från Ängelholm som framgångsrikt driver ett liknande arbete i mycket större skala. Förhoppningen är att projektet i Eslöv också kan utökas och bli en del i den ordinarie verksamheten.

 

 

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler