Eslövs kommun logotyp

Flyinge ängar nytt naturreservat

Länsstyrelsen i Skåne har tagit beslut om att Flyinge ängar ska vara naturreservat. Områdets höga naturvärden ska skyddas.
Länsstyrelsen presenterade hösten 2012 förslaget att göra Flyinge ängar till naturreservat. Därefter har markägare och nyttjanderättsinnehavare fått yttra sig.

Flyinge ängar omfattar fastigheterna Östra Gårdstånga 2:15, 8:22, 10:1 och 16:3 samt Flyinge 6:2 och 22:40 mellan samhället och Kävlingeån.

Beslutet om naturreservat motiveras med att naturvärdena är höga. På de fuktiga ängarna närmast Kävlingeån är fågellivet rikt.

Närmast samhället finns stora sandiga marker med intressant växt- och insektsliv. Ett syfte är att ta tillvara ängarna som ett tätortsnära strövområde.

Beslutet om naturreservat innebär att land- och vattenmiljöer skyddas mot exploatering. Området kan användas för bete. Röjningar ska genomföras så att området inte växer igen.

I länsstyrelsens beslut ingår också att utveckla områdets natur- och kulturvärden. Det innebär bland annat att återskapa småvatten som kan vara en lämplig livsmiljö för strandpadda.

Styrelsen vill återställa eller nyskapa naturmiljöer för skyddsvärda arter. I det arbetet ingår åtgärder för att strandängarna ska vara blötare längre tid på försommaren.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler