Eslövs kommun logotyp

Fler får kommunalt vatten-avlopp

Åtta byar och områden i Eslövs kommun kan få kommunalt vatten och avlopp de närmaste åren. Det framgår av ett förslag till utbyggnadsplan.
Eslövs kommun och VA SYD har tagit fram en utbyggnadsplan för vatten och avlopp. I planen redovisas när och var kommunen har ansvar för vatten och avlopp.

Ett krav är att det ska vara en större bebyggelsekoncentration. Det ska finnas behov ur hälso- eller miljösynpunkt.

Dessutom ska det finnas behov av att vattenförsörjning och/eller att avlopp ordnas i ett större sammanhang.

I ett första urval ingick 50-talet områden i Eslövs kommun. Av dessa valdes 30-talet ut för en första granskning.

I förslaget till utbyggnadsplan redovisas åtta områden, som bedöms omfattas av det kommunala ansvaret. En utbyggnad av vatten och avlopp där kan genomföras 2015-23.

Två av områdena finns vid Billinge. Det är Aspakull i den västra delen av samhället och Billinge norra. I Billinge norra finns redan kommunalt avlopp men inte vatten.

Hasslebro med cirka 45 boende är ett annat område. Flertalet hushåll har bristfällig rening. Ett annat område är Bosarps jär med cirka 50 boende. Här finns risk för förorening av dricksvattnet.

Öster om Eslöv är två områden aktuella. Det gäller Kastberga med 50-talet boende och Nummer 3-vägen med 100-talet boende.

Prioriterade områden är också Arup-Kungabacken öster om Löberöd med 100-talet boende och Högseröds kyrkby med 40-talet boende.

Kommunalt vatten och avlopp innebär kostnader för den enskilde genom anläggningsavgifter. I planen redovisas att det kan bli en höjning av de avgifterna 2016.

Kommunstyrelsens arbetsutskott tog på tisdagen beslut om att förslaget till utbyggnadsplan ska skickas ut för samråd.

Politikerna vill också ha en redovisning av de ekonomiska konsekvenserna för både den enskilde och kollektivet av den planerade utbyggnaden.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler