Eslövs kommun logotyp

Eslöv vill köpa del av Gyaskogen

Eslövs kommun är beredd att köpa en del av Gyaskogen i Stehag. Målsättningen är att utveckla skogen som rekreationsområde.
Kommunen har fått en förfrågan om att köpa fastigheten Hassle 2:4, som är en del av Gyaskogen. I skogen finns gång- och motionsslingor.

Fastigheten är på 9,7 hektar. Av det är 9,5 hektar skogsmark och 0,2 hektar vägar. Skogen utgörs främst av ädellövskog i olika utvecklingsstadier.

Kommunstyrelsens arbetsutskott sa vid senaste sammanträdet ja till att ett förslag till köpeavtal ska upprättas. Köpet ska betalas genom försäljning av annan mark.

Arbetsutskottet gav också miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att undersöka om Stehags intresseförening vill ta över driften genom ett skötselavtal.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler