Eslövs kommun logotyp

Eslövs överskott 2,1 miljoner kronor

Eslövs kommun väntas få ett överskott på 2,1 miljoner kronor i år. Den kommunala verksamheten har blivit dyrare än beräknat.
Eslövs kommuns ekonomi fortsätter att växa, bland annat på grund av inflyttning. Den senaste prognosen visar intäkter på 1 582,6 miljoner kronor, en ökning med 5,6 miljoner jämfört med budget.

Samtidigt ökar kostnaden för den kommunala verksamheten. Kommunens nämnder räknade den 31 augusti med ett underskott på 46 miljoner kronor för hela året.

Av det underskottet beror 26,4 miljoner på ökad volym. Det handlar om fler barn i förskola och skola men även ökat behov av vård och omsorg.

Av delårsbokslutet framgår också att kommunens investeringar 2014 uppgår till 94,4 miljoner kronor, vilket är långt under budgeten på 216,1 miljoner.

Anledningen är att en del större satsningar blivit försenade. Det gäller bland annat Ekevallahallen, ombyggnaden av Bergagymnasiet och Alebo förskola.

Delårsbokslutet godkändes vid kommunfullmäktiges senaste sammanträde.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler