Eslövs kommun logotyp

Eslövselever ger skolan toppbetyg

Eslövs skolelever är mycket nöjda med skolan och undervisningen. Eslöv slutar på sjunde plats för årskurs 8 och 48:e plats för årskurs 5 av 193 kommuner.
Enkäten som eleverna i årskurs fem och åtta får besvara innehåller sju frågor. Sveriges kommuner och landsting har sammanställt resultaten från drygt 200 kommuner.

Enkäten mäter hur väl skolan och kommunen lyckas med sitt värdegrundsarbete och andra aspekter som har med skolans hela uppdrag att göra.

Resultaten ger ett bredare och djupare perspektiv på skolans innehåll och uppdrag. Den är tänkt att komplettera redovisningen av kunskapsindikatorer.

På frågan om eleven känner sig trygg i skolan svarar 97 procent av Eslövseleverna i årskurs fem och 95 procent i årskurs åtta att det stämmer helt eller ganska bra.

82 procent av Eslövseleverna i årskurs fem och 64 procent i årskurs åtta svarar att skolarbetet gör mig nyfiken så att jag går lust att lära mer.

90 procent av Eslövseleverna i årskurs fem och 67 procent i årskurs åtta anser att lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter.

88 procent av Eslövseleverna i årskurs fem och 90 procent i årskurs åtta förklarar att de vet vad de ska kunna för att nå målen i de olika ämnena.

97 procent av Eslövseleverna i årskurs fem och 94 procent i årskurs åtta svarar att lärarna hjälper mig om jag behöver det.

89 procent av Eslövseleverna i årskurs fem och 88 procent i årskurs åtta förklarar att de får veta hur det går för dem i skolarbetet.

95 procent av Eslövseleverna i årskurs fem och 96 procent i årskurs åtta svarar att min lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen.

Det sammanvägda resultatet för eleverna i årskurs fem är att 91 procent anser att de sju påståenden som presenterats stämmer helt eller ganska bra. Det ger Eslöv en 48:e plats.

Det sammanvägda resultatet för eleverna i årskurs åtta är att 88 procent anser att de sju påståenden som presenterats stämmer helt eller ganska bra. Det ger Eslöv plats 7 av 193.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler