Eslövs kommun logotyp

Eslöv satsar på säkerhetsnätverk

Eslövs kommun vill bli medlem i Säkerhetsnätverket, företagarna i Eslöv, som arbetar för ökad säkerhet och trygghet.
Säkerhetsnärverket, företagarna i Eslöv, är ett resultat av det säkerhetsarbete som företag och kommun inledde i östra Eslöv för snart ett år sedan.

Anledningen var en rad stölder av metall och drivmedel. De insatser som genomförts har haft en positiv påverkan och lett till en minskning av inbrott och skadegörelse.

Närmare 90 företag är engagerade i Säkerhetsnätverket och bidrar ekonomiskt, genom sitt medlemskap, till inköp av säkerhetsronderingar i östra Eslöv.

Föreningen har ansökt om kommunalt bidrag med 5 000 kronor per månad till verksamheten. Men kommunen väljer medlemskap i nätverket.

Kommunstyrelsens arbetsutskott sa vid senaste sammanträdet ja till att kommunen tecknar medlemskap. Avgiften blir 5 000 kronor i månaden.

Ett villkor är att en representant för Eslövs kommun bereds plats i styrelsen, ett annat att ronderingarna även ska omfatta offentliga platser i centrala Eslöv.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler