Eslövs kommun logotyp

Eslöv satsar på heltidstjänster

Eslövs kommun satsar på heltidstjänster. 74 procent av kommunens tillsvidareanställda har en heltidsanställning.
Eslövs kommun har målsättningen att alla tillsvidareanställda ska ha en heltidstjänst vid utgången av 2014. Arbetet med att öka antalet heltidstjänster startade 2012.

Att anställda har en heltidstjänst innebär inte att de måste arbeta heltid. De som vill fortsätta att arbeta deltid har möjlighet till det.

Vid årsskiftet hade 70,6 procent av de tillsvidareanställda en heltidtjänst. Under första kvartalet i år ökade det till 74 procent.

De verksamheter som har flest deltidsanställda är Vård och Omsorg, Kultur och Fritid samt serviceförvaltningen.

Eslövs kommun hade under 2013 4 162 personer anställda hela eller delar av året. Det var en minskning med drygt 350 personer jämfört med året före.

Främsta anledningen är en kraftig minskning av timanställningar. Antalet årsarbetare var 2 417, vilket var i princip oförändrat jämfört med året före.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler