Eslövs kommun logotyp

Eslöv överklagar nej till vite

Korrekt delgivning var inte tillräckligt för att döma ut ett vite. Nu överklagar Eslövs kommun mark- och miljödomstolens beslut.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslöv beslöt för drygt ett år sedan att förelägga en fastighetsägare att städa tomten.

I föreläggandet ingick bland annat att en byggsatsning skulle flyttas så att tomten inte bedömdes som ovårdad. Till föreläggandet kopplades ett vite på 1 500 kronor.

Fastighetsägaren fick delges beslutet genom så kallad spikning. Det innebär att handlingen i ett slutet kuvert fästs på bostadsdörren.

När alla åtgärder inte genomförts inom föreskriven tid begärde kommunen att vitet skulle utdömas. Men mark- och miljödomstolen avslog ansökan.

Domstolen hade inte invändningar mot delgivningen. Men den ansåg att kommunen inte visat att fastighetsägaren fått kännedom om föreläggandet.

Det beslutet överklagas nu av Eslövs kommun till mark- och miljööverdomstolen. Kommunen begär att vitet ska utdömas.

Det finns anledning att betvivla riktigheten i domslutet, anser kommunen. Det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att ärendet prövas i högre rätt.

I överklagandet förklarar kommunen att fastighetsägaren var medveten om föreläggandet och hänvisar till två protokollförda möten med fastighetsägaren.

Fastighetsägaren har aktivt medverkat till att åtgärda andra brister som omnämns i föreläggandet, förklarar kommunen.

Den anser att det finns förutsättningar att utdöma vitet och att mark- och miljödomstolens beslut ska upphävas.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler