Eslövs kommun logotyp

Eslöv klättrar på miljörankingen

Eslöv klättrar hela 36 placeringar på Miljöaktuellts ranking av landets miljökommuner. Eslöv ligger nu på 82:a plats.
Tidningen Miljöaktuellt gör en gång om året en ranking hur miljöarbetet fungerar i landets kommuner.

Uppgifter hämtas från Avfall Sveriges miljöindex, Ekomatscentrum, Håll Sverige rent, Vattenmyndigheten, Boverkets miljömålsenkät och en rad andra register.

Eslövs kommun får i år plats 82 på kommunrankingen med 30,44 poäng av 63 möjliga. Ettan Malmö kommun får 46,5 poäng.

Starka sidor i miljöarbetet i Eslöv är bland annat produktion av förnybar el, avfallsåtervinning, ekologisk mat och åtgärder för att uppnå god vattenstatus.

Svaga sidor är att Eslöv har en låg andel ekologiskt odlad mark och inga tydliga placeringsdirektiv som utesluter investeringar i verksamheter med stor miljöpåverkan.

I underlaget för rankingen ingår också medlemskap i olika föreningar. Eslöv har inte anslutit sig till Borgmästaravtalet, Klimatkommunerna med flera organisationer.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler