Eslövs kommun logotyp

Eslöv bildar tillväxtavdelning

Eslövs kommun bildar en tillväxtavdelning för att öka effektiviteten och förenkla olika utvecklingsprocesser.
Den nya avdelningen bildas genom sammanslagning av planerings- och näringslivsavdelningen och utvecklingsavdelningen.

Till den nya avdelningen överförs kommunens planverksamhet och en tjänst som utvecklare vid Kultur och Fritid.

- Jag kan hålla med om att nuvarande organisation inte fungerar optimalt, sa Annette Linander (C). Jag vill ha en rapport i februari 2015 hur den nya organisationen fungerar.

- Fullmäktige avslog min motion om en fullständig genomlysning av den centrala administrationen, sa Bertil Jönsson (NKE). Jag tycker det hade varit på sin plats att genomföra den.

- Förändringar görs hela tiden och detta är en ren förbättringsåtgärd, sa Cecilia Lind (S).  Förändringen genomförs för att verksamheten ska bli effektivare och fungera bättre.

I omorganisationen ingår också att medborgarcentrum, tolkservice och konsumentrådgivning flyttas från kommunledningskontoret till Service och Teknik.

Omorganisationen innebär inte någon ökning eller minskning av antalet anställda. De pengar som budgeterats för de olika verksamheterna följer med.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler