Eslövs kommun logotyp

Eslöv bildar tillväxtavdelning

Eslövs kommun bildar en tillväxtavdelning för att öka effektiviteten och förenkla olika utvecklingsprocesser.
Den nya avdelningen bildas genom sammanslagning av planerings- och näringslivsavdelningen och utvecklingsavdelningen.

Till den nya avdelningen överförs också kommunens planverksamhet och en tjänst som utvecklare vid Kultur och Fritid.

Målsättningen är att Eslöv ska bli en ännu attraktivare kommun för medborgare, företagare och besökare.

I omorganisationen ingår också att medborgarcentrum, tolkservice och konsumentrådgivning flyttas från kommunledningskontoret till Service och Teknik.

Förslaget innebär inte någon ökning eller minskning av antalet anställda. De pengar som budgeterats för de olika verksamheterna följer med.

Kommunstyrelsen sa enhälligt ja till den nya organisationen.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler