Eslövs kommun logotyp

Enklare att satsa på solenergi

Satsningar på solenergianläggningar i Eslövs kommun blir både enklare och billigare från den 1 juli. För anläggningar upp till 40 kvadratmeter slopas kravet på bygglov.
Intresset för att satsa på solenergi, solceller och solfångare, är stort i kommunen. Men bygglovsprocessen upplevs som omfattande, kostsam och lång i flera fall.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har därför godkänt nya riktlinjer och avgifter för bygglov för solenergianläggningar.

De nya reglerna är i linje med kommunens målsättning att en större andel av energiproduktionen ska komma från förnyelsebara energikällor.

En ändring är att slopa kravet på bygglov för anläggningar vars yta inte överskrider 40 kvadratmeter. De anläggningarna får inte innebära en väsentlig förändring av byggnadens eller områdets karaktär.

En annan ändring är att timtaxa ersätts av ett fast pris när bygglov krävs. För en- och tvåbostadshus blir avgiften 2000 kronor och för industrier, företag och övriga byggnader 3000 kronor.

Nämnden redovisar också vilka handlingar som krävs för bygglov. Målet är att förenkla och förtydliga handläggandet och korta ner handläggningstiden.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler