Eslövs kommun logotyp

Enigt ja för Marieholmsbanan

Kommunfullmäktige i Eslöv beslöt på måndagen att anslå 69,9 miljoner kronor för åren 2015-2016 till en upprustning av Marieholmsbanan. Nu hoppas alla på att satsningen också finns med i regeringens nationella plan för transportsystemet för 2014-2025 som presenteras inom kort.  
– Att få öppna Marieholmsbanan för persontåg skulle betyda väldigt mycket för Eslöv, och mycket för Helsingborg. Och framförallt väldigt mycket Marieholm. Jag hoppas innerligt att satsningen på Marieholmsbanan finns med i regeringens proposition, annars får vi vänta till efter 2025 innan vi får se en nyinvigning av Marieholmsbanan, konstaterade Cecilia Lind, kommunstyrelsens ordförande i Eslöv.

Eslövs kommunfullmäktiges beslut på måndagen fattades helt utan debatt. Den ende som, förutom Cecilia Lind (S), ville säga några ord i ärendet var Bertil Jönsson (NKE).

– Det känns mycket bra att kommunen är helt eniga i denna fråga. Jag bifaller absolut förslaget, menade Bertil Jönsson.

Broar och pendlarparkering
Trafikverket och Eslövs kommun tecknade förra året en avsiktsförklaring om upprustning av järnvägen mellan Eslöv och Teckomatorp. Sedan tidigare har Eslöv också reserverat 45 miljoner till satsningen. 38,7 miljoner ingår i avtalet med Trafikverket. Dessa pengar ska bland annat räcka till plattformar i Marieholm och tre järnvägsbroar.

Men mer pengar behövs nu till en hel del arbeten kring järnvägen. Bland annat ska Smålandsvägen i Eslöv byggas om med gång- och cykelväg på ena sidan, på båda sidor om bron. I Marieholm behövs till- och avfarter till den planerade järnvägsbron och en del av Norregatan i Eslöv ska byggas om till gång- och cykelväg vid bron.

Persontågen kan rulla 2016/2017
Det ska också anläggas en pendlarparkering i Marieholm. I kalkylen, upp till den summan, 66,9 miljoner kronor ingår också oförutsedda kostnader på 4,7 miljoner kronor.  

En förhoppning är att projekteringen av Marieholmsbanan kan påbörjas nästa år och att byggstarten kan ske under 2016. Med denna tidplan kan persontågen börja rulla på Marieholmsbanan 2016/2017.

Eslöv kommer nu att teckna ett medfinaniseringsavtal med Trafikverket för upprustningen av Marieholmsbanan.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler