Eslövs kommun logotyp

Ebo ska bygga fler lägenheter

Eslövs Bostads AB, Ebo, ska i genomsnitt bygga 50-60 lägenheter per år. Det framgår av nya ägardirektiv, som kommunfullmäktige godkänt.
Ebo är ett helägt kommunalt bolag. Eslövs kommun har inflytande över bolagets verksamhet bland annat genom ägardirektiv.

I de tidigare direktiven ingick att bolaget i genomsnitt skulle påbörja 30 nya lägenheter per år. I de nya direktiven ingår 50-60 nya lägenheter per år.

En förutsättning för den ökade satsningen på bostäder är att byggkostnaden ska vara sådan att det blir en marknadsmässig hyra.

I direktiven ingår också att bolaget ska göra en bedömning att det finns en efterfrågan på bostäder där satsningen ska genomföras.

Kommunfullmäktige godkände ägardirektiven vid senaste sammanträdet.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler