Eslövs kommun logotyp

Dyra gymnasieprogram i Eslöv

Åtta av tolv gymnasieprogram i Eslöv är dyrare än genomsnittet i Skåne. En anledning är att en del av programmen har få elever.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har en målsättning att kostnaden per elev på respektive program ska ligga på högst Skånes genomsnittsnivå.

Men det är bara fyra av Bergagymnasiets program som ligger under eller på samma nivå som genomsnittet i Skåne. Åtta program är dyrare.

Industriprogrammet och vårdomsorgsprogrammet, där det inte var intag detta läsåret, ligger högst över priserna i andra kommuner.

Utan intag ska en rad fasta kostnader fördelas på färre elever. En annan utbildning som ligger klart över genomsnittet är restaurang- och livsmedelsprogrammet.

Den dyraste utbildningen i Eslöv är industriprogrammet, som kostar 171 056 kronor per elev. Den billigaste är ekonomiprogrammet som kostar 83 373 kronor per elev.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler