Eslövs kommun logotyp

Diskussion om kommunalråd

Eslövs tillsättning av kommunalråd diskuterades när kommunfullmäktige höll årets sista sammanträde. Men ingen föreslog att Eslöv ska ha tre kommunalråd.
Kommunstyrelsen fick i november i uppdrag av fullmäktige att bereda ett ärende om ytterligare ett kommunalråd i Eslöv.

När ärendet kom tillbaka till fullmäktige på måndagen var det ingen som föreslog ett tredje kommunalråd. Istället diskuterades skrivningarna i reglementet för kommunstyrelsen.

- När socialdemokraterna och moderaterna bildade majoritet utsåg partierna båda kommunalråden, sa Johan Andersson (S). Vi gjorde det för att få ett stabilt styre.

- Det är en underlig ordning att majoriteten har de enda kommunalrådsposterna, sa Daniel Rhodin (FP). Vi vill inte att det ska avgöras genom reglementet utan i fullmäktige.

Daniel Rhodins förslag var att ta bort regeln att två ledamöter i kommunstyrelsen ska vara kommunalråd och att det ska vara ordföranden och förste vice ordföranden.

Han föreslog också att regeln om att kommunalråd ska ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen skulle ändras till hela eller delar av sin arbetstid.

- Jag vill att vi ska ha en diskussion om kommunalråd vid varje mandatperiods ingång, sa Annette Linander (C), som tillstyrkte förslaget.

Sverigedemokraterna föreslog årsarvoden till ett kommunalråd och ett oppositionsråd, men att råd skall ägna hela eller delar av sin arbetstid åt uppdrag för kommunen.

- Det krävs en ändring av reglementet eftersom praxis, ett kommunalråd för majoriteten och ett för oppositionen, inte längre efterföljs, sa Johan Sandqvist.

Sverigedemokraternas förslag avslogs i en första omgång. I huvudomröstningen godkändes nuvarande reglemente om kommunalråd med 26 röster mot 16 och 9 nerlagda.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler