Eslövs kommun logotyp

Detaljplan för Joel Sallius plats klar

Detaljplanen för hotell på Joel Sallius plats i Eslöv är fastställd. Mark- och miljööverdomstolen beviljar inte prövningstillstånd.
Boende vid Joel Sallius plats och Stadsparken har överklagat planen till länsstyrelsen, mark- och miljödomstolen och mark- och miljöverdomstolen.

Både länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen har förklarat att det inte finns skäl att upphäva kommunfullmäktiges beslut i november förra året.

Mark- och miljööverdomstolen har nu gått igenom utredningen och kommit fram till att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd. Det beslutet kan inte överklagas.

En invändning har varit att ett hotell på Joel Sallius plats riskerar att skada riksintresset för kulturmiljövården, Medborgarhuset.

Länsstyrelsen anser att planen utgör en tillräcklig garanti för att kommunen beaktar och tillvaratar kulturmiljön när bygglov beviljas.

Boende har också framfört att ett hotell innebär ökad trafik och därmed störningar i området. De har också framfört att miljökonsekvensbeskrivning saknas.

Länsstyrelsen anser att trafikökningen inte kan anses så omfattande att det finns skäl att upphäva planen. Styrelsen delar kommunens uppfattning att det inte behövs en miljökonsekvensbeskrivning.

Försämrad utsikt och insyn var en annan invändning från boende. Länsstyrelsen svarade att redan boende i ett område inte har oinskränkt rätt att behålla en värdefull utsikt.

Viss skuggning och insyn är inom tätorter vanligt förekommande och så gott som oundvikligt, förklarade styrelsen. Det utgör inte skäl att upphäva planen.

Mark- och miljödomstolen förklarade att den till fullo delade länsstyrelsen bedömning och att det inte fanns några skäl att upphäva beslutet om planen.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler