Eslövs kommun logotyp

Debatt om biståndsbedömning

Eslöv ska inte utreda möjligheterna till hemhjälp utan biståndsbedömning. Kommunfullmäktige avslog en motion från Nya Kommunpartiet.
I motionen hänvisar partiet till Linköping där personer över 75 år får köpa städning, tvätt och inköp sex timmar per månad utan särskild prövning.

Motionärerna föreslog att Eslövs kommun skulle undersöka möjligheterna att införa ett sådant system.

- Det tvistas om Linköpings modell är laglig, sa vård- och omsorgsnämndens ordförande Tony Hansson (S) i fullmäktige. Bistånd ska utgå från den enskildes behov.

- Jag tycker det är lämpligt att avvakta regeringens pågående utredning. Pensionärsrådet står bakom det. Jag yrkar avslag på motionen.

- Jag yrkar bifall till motionen, sa Bertil Jönsson (NKE). Förslaget är att undersöka möjligheterna, inte att besluta att genomföra det.

- Äldre begär inte hjälp om de inte behöver den. Det är inte brottsligt att låta äldre själva bestämma.

Även Sverigedemokraterna och Folkpartiet yrkade bifall till motionen. Men den avslogs av fullmäktige med 28 röster mot 23.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler