Eslövs kommun logotyp

Byggstart för idrottshall på Ekevalla

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beviljat igångsättningstillstånd för Ekevallahallen i Eslöv. Kostnaden beräknas till 37,5 miljoner kronor.
I Eslövs investeringsbudget finns 42,5 miljoner till hallar på Ekevalla och Berga. Pengarna går främst till uppförandet av Ekevallahallen.

I anslaget ingår också pengar till omklädningsrum i tennishallen på Berga samt skärmtak mellan tennishallen och fotbollshallen.

Arbetsutskottet beviljade igångsättningstillstånd för Ekevallahallen med 35 miljoner kronor. Dessutom reserveras 2,5 miljoner för oförutsedda kostnader.

Främsta anledningen till att hallen byggs är skolans behov av bättre lokaler för idrott. Men det blir samtidigt en hall för friidrott.

En del av hallen blir drygt 100 meter lång med plats för löpning, längdhopp och tresteg. Huvudbyggnaden ska innehålla en hall för skolidrott och andra aktiviteter.

Hallen byggs främst på den södra delen av Ekevallas grusplan. Men den långsmala delen för löpning byggs på lilla gräsplanen.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler