Eslövs kommun logotyp

Bygglov för pendlarparkering i Eslöv

En parkeringsplats för pendlare ska byggas norr om Östergatans banport i Eslöv. Kommunstyrelsen beviljade bygglov vid senaste sammanträdet.
Pendlarparkeringen öster om stationsområdet i Eslöv är ofta fullt utnyttjad. Under en längre tid har en tomt intill varit provisorisk parkeringsplats. Men nu ska det byggas bostäder där.

Norr om Östergatans banport, i direkt anslutning till spårområdet, finns ledig mark som nu ska byggas om till parkeringsplats.

I satsningen ingår också att parkeringsplatsen direkt söder om banporten utökas. Den nya pendlarparkeringen får plats för 70-80 bilar.

I bygglovet ingår att p-platsen ska avskärmas mot bebyggelsen i öster med ett 1,5 meter högt träplank. Dessutom ska en tegelmur byggas på banportens östra sida.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler