Eslövs kommun logotyp

Bostadshus får inte byggas vid bäck

Länsstyrelsen Skåne upphäver miljö- och samhällsbyggnadsnämndens i Eslöv dispens för ett nytt bostadshus vid en bäck i Billinge.
Fastighetsägaren ansökte om dispens från strandskyddet för att få bygga ett bostadshus med två flyglar. Huset är tänkt att placeras cirka 30 meter från en bäck.

Miljöavdelningen vid Eslövs kommun avstyrkte ansökan. Inom strandskyddsområde, upp till 100 meter från bäcken, får inte byggnader uppföras.

Efter en längre diskussion beslöt politikerna i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden enhälligt att bevilja undantag från strandskyddet.

Nämnden förklarade bland annat att en byggnation inte påverkar den allemansrättsliga tillgången till området och att goda livsvillkor för djur och växter kan bevaras.

Länsstyrelsen upphäver beslutet om dispens och förklarar att nämnden åberopat inkorrekta särskilda skäl. Området kan inte anses ianspråktaget på ett sätt som saknar betydelse för strandskyddet.

Styrelsen förklarar också att byggnationen inte kan anses utgöra ett annat mycket angeläget intresse. Därför upphäver styrelsen dispensen.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler