Eslövs kommun logotyp

Bostadshus får byggas vid bäck

Ett bostadshus får byggas vid en bäck utanför Billinge. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beviljade undantag från strandskyddet.
Fastighetsägaren ansökte om dispens från strandskyddet för att få bygga ett bostadshus med två flyglar. Huset är tänkt att placeras cirka 30 meter från en bäck.

Miljöavdelningen vid Eslövs kommun avstyrkte ansökan. Inom strandskyddsområde, upp till 100 meter från bäcken, får inte byggnader uppföras.

Att det redan finns bebyggelse och trädgårdar längs bäcken är inget skäl för dispens. Avdelningen ansåg inte att det fanns särskilda skäl.

Miljöavdelningen förklarade också att även om utveckling av Billinge behövs så måste det inte ske inom strandskyddat område.

Eslövs kommun har inte pekat ut några områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge i översiktsplanen. Därför kan inte det skälet användas.

Efter en längre diskussion beslöt politikerna i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden enhälligt att bevilja undantag från strandskyddet.

Nämnden anser att en byggnation inte kommer att påverka den allemansrättsliga tillgången till strandskyddsområdet negativt.

Det finns inget hinder för att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. I beslutet ingår att det ska vara en fri passage, minst 30 meter bred, mellan hus och bäck.

Nämnden förklarar också att landsbygdsutveckling i Billinge anses vara ett angeläget intresse. Området saknar betydelse för strandskyddets syften.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler