Eslövs kommun logotyp

Boende vill inte ha nya bostäder

Det är fel att bygga bostäder på Föreningstorget i Eslöv. Det anser boende kring torget. De avstyrker förslaget till ny detaljplan.
I förslaget till ny detaljplan för torget ingår bostadshus med 90-talet lägenheter på torgets norra del. Där finns också plats för centrumverksamheter.

Närmast polishuset tillåts ett sexvåningshus. I övrigt kan fyravåningshus med en indragen femte våning byggas. Planen medger parkering i både bottenplan och källarplan.

Det är lätt att vara överens om att något behöver göras när det gäller Föreningstorget, förklarar Riksbyggens bostadsrättsföreningar kring torget i ett gemensamt yttrande.

Men det är fel slutsats att bygga på torget för att eliminera brister. Utgångspunkten för oss är att det inte ska ske överhuvudtaget, skriver föreningarna.

Om kommunen får rätt i att bebyggelse får ske anser föreningarna att de nya husen ska vara högst två våningar. De efterlyser också skuggstudier i planförslaget.

I yttrandet förklarar föreningarna också att de p-platser som finns på torget måste ersättas. Behovet av p-platser på allmän mark kvarstår för de som bor runt torget.

Vi anser att Föreningstorgets centrumnära mark är så värdefull att den inte ska bebyggas utan sparas till något viktigt behov i framtiden för samhället, förklarar föreningarna.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler