Eslövs kommun logotyp

Billinge skola säljs för 700 000

Billinge skola säljs till kommunala Eslövs Bostads AB, Ebo, för 700 000 kronor. Beslutet om försäljning var enhälligt.
Billinge skola stängdes för ett år sedan på grund av vikande elevtal. Kvarvarande elever flyttades till Stehagsskolan.

Eslövs kommun och det kommunala bostadsbolaget har därefter diskuterat skolbyggnadens framtid. Ett förslag är att den ska byggas om till bostadshus.

Billingebor har framfört önskemål om att skolan ska bli allaktivitetshus. Representanter för Billinge byalag och kommunen träffades på tisdagen för att diskutera förslaget.

- Det var ett bra möte, säger kommunalrådet Cecilia Lind. Ortsbor vill bevara skolan för att ha en möjlighet att starta skola i framtiden.

- Vi vill att byn ska växa. Men då måste det bli fler bostäder i Billinge. Det kan vi få med Ebo:s hjälp. Det är också enklare för byalaget att ha kontakt med Ebo än med kommunen.

Direkt efter sommaren blir det en fortsatt dialog mellan byalaget och bostadsbolaget om användningen av Billinge skola.

I Ebo:s plan ingår fem lägenheter i skolbyggnaden. Men en ny detaljplan krävs före en ombyggnad. Detaljplanen ska tas fram i dialog med Billingeborna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt senare på tisdagen att sälja Billinge skola till Eslövs bostads AB för 700 000 kronor.

I affären ingår cirka 5 000 kvadratmeter mark som på sikt kan bebyggas med bostäder.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler