Eslövs kommun logotyp

Betygen i Eslövsskolor allt högre

Eslövs skolelever fortsätter att höja sina betyg. Meritvärdet i årskurs nio har ökat från 211,3 förra året till 219,4 vid vårterminens slut.
Det är andra året i rad som grundskolorna i Eslöv redovisar en kraftig ökning av studieresultaten. Vid vårterminens slut 2012 var meritvärdet 203,2.

- Meritvärdet visar att vi satsar på att alla elever ska göra framsteg, säger Lena Planken, avdelningschef för grundskolan.

- Vi räknar med att meritvärdet stiger ytterligare under sommaren. 40-50 elever deltar i vår sommarskola och intensivläser olika ämnen.

- Vi vet av erfarenhet att sommarskolan ger både ökat meritvärde och fler behöriga. Ett ämne som är lite bekymmersamt i Eslöv är engelska.

Eslöv hade förra läsåret en kraftig ökning av antalet elever som var behöriga till gymnasiet, från 82,1 till 88,2.

Det var ingen tillfällig förbättring. I år är 87,8 procent av eleverna behöriga till gymnasiet före sommarläsningen.

- Bland flickorna är behörigheten 91 procent och bland pojkarna 85 procent, säger Lena Planken. Det finns även skillnader mellan skolorna. Det ska vi jobba vidare med att åtgärda.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler