Eslövs kommun logotyp

Bergagymnasiet kan bli grundskola

Bergagymnasiet i Eslöv kan byggas om till en funktionell grundskola. Kostnaden beräknas till 82 miljoner kronor.
Kommunfullmäktige i Eslöv har tagit beslut om att Östra skolan ska ersättas av en tillbyggnad av Källebergsskolan. Kostnaden beräknas till 156 miljoner.

Efter det beslutet har kommunen tagit beslut om att Salliushuset ska bli gymnasium. Därför har möjligheterna att bygga om Bergagymnasiet till grundskola utretts.

- Utredningen visar att det är ett utmärkt förslag att bygga om, säger kommunalrådet Cecilia Lind. Det blir en ny skola i en befintlig byggnad.

I förslaget ingår ombyggnad av befintliga lokaler men även rivning av skolans mittdel. Därmed skapas en cirka 2000 kvadratmeter stor innergård.

Utredarnas förslag är att skolan byggs om under det närmaste året och att Östra skolans elever flyttar till de nygamla lokalerna 2015.

Ett år senare flyttar gymnasieeleverna till Salliushuset. Sista delen in omflyttningen är att eleverna vid Källebergsskolan flyttar till den nya grundskolan.

Kommunstyrelsens arbetsutskott tillstyrkte förslaget vid senaste sammanträdet. Utskottet vill också att möjligheterna att inrymma Kulturskolan i Bergagymnasiets lokaler ska utredas.

- Vi kan få ett kultur- och fritidscentrum vid Berga, säger kommunalrådet Henrik Wöhlecke. Där finns ju redan flera idrottsanläggningar.

Närmast ska barn- och familjenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden yttra sig över förslaget. Därefter går ärendet till fullmäktige för beslut.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler