Eslövs kommun logotyp

Barn- och familjenämnden kan få nytt utskott

Barn- och familjenämnden i Eslöv kan få ett andra utskott. Men först ska konsekvenserna för verksamhet och ekonomi utredas.
Kommunfullmäktige i Eslöv godkände vid årets sista sammanträde nytt reglemente för barn- och familjenämnden.

I det nya reglementet ingår att nämnden får inrätta ytterligare ett utskott. Det ska behandla socialtjänstärenden och ha tre ledamöter och tre ersättare.

Att inrätta ytterligare utskott kan innebära ökade kostnader för ersättning till förtroendevalda och ökad belastning på den administrativa personalen.

Därför ska barn- och familjenämnden utreda ekonomiska och andra konsekvenser för nämndens verksamhet innan beslut in inrättande tas.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler