Eslövs kommun logotyp

Avstyrker nytt boende för äldre

Eslöv ska inte öka antalet lägenheter i särskilt boende utöver den ökning som sker genom ombyggnaden av Kärråkra.
Det anser en enig kommunstyrelse. Samtidigt avstyrker den att personer över 85 år ska garanteras plats på särskilt boende utan individuell prövning.

Förslagen om fler platser i särskilt boende och en garanti om plats för personer över 85 år framförs i en motion från Nya kommunpartiet Eslöv.

Vård- och omsorgsnämnden, som har ansvaret för äldreomsorgen, anser att behovsprövningen ska vara kvar och att undantag inte ska göras på grund av ålder.

All bedömning enligt socialtjänstlagen är individuell och rätten att beviljas hjälp är inte knuten till den enskilde i viss ålder eller situation, förklarar nämnden.

När det gäller antalet platser så innebär starten av Kärråkra demenscenter att antalet platser i vård- och omsorgsboende ökar.

Vård- och omsorgsnämnden anser inte att det i nuläget finns behov av en ytterligare utbyggnad.

Kommunstyrelsen föreslår nu fullmäktige att motionen ska avslås.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler