Eslövs kommun logotyp

Avstyrker gratisresor för äldre

Bättre kollektivtrafik är viktigare än gratisresor för äldre anser miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Den avstyrker en motion om avgiftsfria resor.
Vänsterpartiet har motionerat om avgiftsfria resor på buss inom Eslövs kommun för personer över 70 år. Eslöv har tidigare haft gratis resor med stadsbuss för pensionärer.

Skånetrafiken har ett seniorkort för gratis resor med kollektivtrafik. Om alla som är äldre än 70 år i Eslövs kommun får det kortet blir kostnaden cirka 1,6 miljoner per år.

Det är kostsamt och gynnar inte alla som reser kollektivt, förklarar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. För samma summa kan kommunen göra flera tillköp av kollektivtrafik.

När utrymme för utökade satsningar på kollektivtrafik ges anser nämnden att åtgärder som ger ökad turtäthet, utökade linjer och bättre hållplatser är viktigare än gratis resor.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår att motionen avslås.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler