Eslövs kommun logotyp

Ännu kokning i Löberöd och Harlösa

Analyssvaren visar att bakteriehalterna i dricksvattnet i Löberöd och Harlösa har sjunkit ytterligare. VA SYD rekommenderar dock fortsatt kokning eftersom dricksvattenkvalitet ännu inte är så hög som de vill och som Livsmedelsverkets riktlinjer kräver.
VA SYD håller nu på med installation av UV-ljusanläggningar efter reservoarerna i Harlösa och Löberöd. Tanken med UV-ljusanläggningarna är att de ska kunna hjälpa VA SYD i sökandet efter källan, eller källorna, till bakterieproblemen.

UV-ljusanläggningarnas funktion är att desinficera dricksvattnet. Att installera UV-ljusanläggningar som hjälp i utredningsarbetet om en bakterieförorening är mycket ovanlig.

Arbetet med att få igång reservoaren i Löberöd fortsätter. När den är i drift kan ledningsnätet spolas igenom mer effektivt. Sammantaget innebär det här fortsatt arbete över helgen och tidigast på måndag vet Va SYD om åtgärderna haft den effekt som de önskar.

Arbetet med att se över installationer hos boende som har både kommunalt vatten och egen brunn fortsätter. VAd SYD har fått komma och titta på ett 20-tal och hittills har allt sett bra ut.

Läs mer på VA SYDlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler