Eslövs kommun logotyp

78 miljoner till framtida pensioner

Eslövs kommun har nära 78,7 miljoner kronor till framtida pensioner. Värdet på kommunens pensionskapital ökade förra året med nära 9,5 miljoner.
Eslövs kommun har vid flera tillfällen avsatt pengar till framtida pensioner. Pengarna är placerade i aktier och räntebärande papper.

Årsrapporten över förvaltningen av pensionsmedel visar att 2013 var ett mycket bra år. Värdet på de placerade pengarna ökade med 9 491 843 kronor.

Marknadsvärdet uppgick vid årsskiftet till 69 486 514 kronor. Till det kommer nio miljoner kronor som inte placerats men som ska användas till pensioner.

Av redovisningen framgår också att kommunen förra året tog ut 6,7 miljoner kronor för att täcka ökade kostnader för pensioner.

Kommunstyrelsen godkände redovisningen vid senaste sammanträdet.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler