Eslövs kommun logotyp

Vite för dålig rening av avlopp

Ägarna till en fastighet i Eslövs kommun ska betala 25 000 kronor i vite för att de inte ordnat godkänd avloppsrening på sin fastighet.
Det slår mark- och miljööverdomstolen fast i en dom. Det finns inte skäl att låta bli att döma ut vitet eller att jämka det.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslöt 2011 att förbjuda fastighetsägarna att släppa ut avloppsvatten som inte genomgått godkänd rening.

Till föreläggandet kopplades ett vite på totalt 25 000 kronor. Vid en inspektion drygt ett år senare konstaterades att ingen avloppsförbättring utförts.

Mark- och miljödomstolen sa ja till Eslövs kommuns begäran att vitet skulle utdömas. Det beslutet överklagade fastighetsägarna.

I överklagandet framförde de att ekonomiska möjligheter att genomföra satsningen saknats. Dessutom ifrågasattes behovet av utökad rening.

Eslövs kommun svarade att ägarna skulle prioriterat avloppsfrågan. Sandjord och en kräftdamm uppfyller inte gällande miljökrav på rening.

Mark- och miljööverdomstolen går helt på kommunens linje i sin dom. Ägarna har inte styrkt att ekonomiska förutsättningar saknats.

Den befintliga anläggningen uppfyller inte gällande krav på rening och avloppsvatten släpps ut i strid mot gällande förbud, förklarar domstolen.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler