Eslövs kommun logotyp

Vill beräkna för nya skollokaler

En ny förskola vid Ekenäsgården, renovering och modernisering av Ekenässkolan, samt ny förskola och grundskola i Stehag. Barn- och familjenämnden i Eslöv går nu till kommunstyrelsen med önskan om att få utreda och kostnadsberäkna olika alternativ gällande de tre investeringsbehoven inför budget 2014-2016.
Det är tre stora byggprojekt som barn- och familjenämnden skulle vilja förverkliga under budgetåren 2014-2016.
 
Ont om platser centralt
Först en ny förskola vid Ekenäsgården som ska egentligen ersätta två förskolor med tidsbegränsat bygglov i Eslöv. Enligt befolkningsprognosen finns det egentligen inget behov av utökad kapacitet av antalet förskoleplatser i tätorten Eslöv men just i de centrala delarna av staden finns det ett stort underskott.

Ur ett långsiktigt perspektiv vore det därför lämpligt att bygga en större förskola och på så sätt uppnå en bättre balans. De ekonomiska konsekvenserna för driften bör utredas för olika alternativ.

Bättre struktur på Ekenässkolan 
Ekenässkolans huvudbyggnad är över 100 år gammal och förutom ett stort renoveringsbehov är strukturen i byggnaden dåligt anpassad till dagens behov. Inför den omfattande renovering som planeras är det angeläget att utreda möjligheterna att genom om- och tillbyggnad bättre anpassa skolan för dagens och morgondagens behov. Även här behöver de ekonomiska konsekvenserna gällande investering och drift av olika alternativ klargöras.

Beräknad nyinflyttning i Stehag
Även i Stehag, precis som i Eslöv, finns en förskola med tillfälligt bygglov som behöver ersättas. Detta i kombination med att det i Stehag också finns gott om byggklara tomter som troligen kommer att ge en betydande inflyttning när konjunkturläget blir bättre, kommer att innebära en ökning av antalet förksoleplatser.

Dessutom svarar inte  Stehagskolan idag fullt ut mot dagens och morgondagens behov av rationella och månganvändbara lokaler och behöver förbättras när elevtalen ökar.

En möjlighet är att dimensionera en ny förskola i Stehag för att ersätta både Trollhassel förskola och Gyabo förskola och ge ett tillskott av platser. Gyabos nuvarande lokaler kan i så fall disponeras av skolan. Även här ska olika alternativ tas fram, konsekvensbeskrivas och kostnadsberäknas.
 

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler