Eslövs kommun logotyp

Vatten och avlopp blir dyrare 2014

Vatten- och avloppsavgifterna i Eslövs kommun höjs med i genomsnitt sex procent vid årsskiftet. Förbundsfullmäktige i VA SYD har fastställt ny taxa.
Inom VA SYD är varje kommun ett eget verksamhetsområde. Eslövs ägarnämnd och förbundsstyrelsen tar fram ett förslag till ny taxa.

Förslaget behandlas sedan av VA SYD:s förbundsfullmäktige. Fullmäktige godkände vid senaste sammanträdet att taxan i Eslöv höjs med sex procent från årsskiftet.

Anledningen till höjningen är bland annat klimatförändringar och skärpta miljö- och säkerhetskrav från tillsynsmyndigheter.

Det innebär att befintliga avlopps- och dricksvattenanläggningar behöver anpassas och förnyas. Förnyelsetakten på ledningsnätet måste öka drastiskt.

Ett nytt avtal för slamhantering har också medfört ökade kostnader och är en anledning till att vatten- och avloppstaxan höjs.

VA-taxan

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler