Eslövs kommun logotyp

Utställning av plan för spritfabriken

80-100 lägenheter och lokaler för centrumverksamhet kan byggas i och vid spritfabriken vid Ystadsvägen i Eslöv.
Det framgår av ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Örnen 4. Utställning av planförslaget pågår.

I planförslaget ingår att karaktärsbärande byggnadsdelar av spritfabriken ska bevaras. Det gäller byggnader i områdets södra del samt en del fasader.

I förslaget ingår också att de nya bostadshusen får bli högst åtta våningar höga. Totalt blir det 12 000 kvadratmeter bostäder och lokaler.

Vid samrådet efterlyste länsstyrelsen ökat skydd för att säkra de kulturhistoriska värdena hos spritfabriken.

Miljö och Samhällsbyggnad svarar att nybyggnationer är att föredra framför ytterligare år utan underhåll.

Bostadsrättsföreningen Lagerhuset har framfört att de nya byggnaderna inte ska vara högre än sex våningar, så att Lagerhuset är kvar som ett landmärke.

Miljö och Samhällsbyggnad anser att Lagerhuset i kraft av sin arkitektoniska storhet klarar åtta våningar.

Planförslaget ställs ut i Stadshuset och Stadsbiblioteket i Eslöv. Utställningen pågår till den 27 juni.

Planförslaget

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler