Eslövs kommun logotyp

Utskott tillstyrker högre bostadshus

Kommunstyrelsens arbetsutskott har inte några invändningar mot att högre bostadshus byggs på Föreningstorget.
I planprogrammet för Föreningstorget ingår att torgets parkeringsplats kan användas för bostäder. Det kan bli hus med upp till tio våningar.

Den östra delen av torget kan bli parkering och allmän plats. Där finns också utrymme för en publik byggnad. Torget är totalt 6 000 kvadratmeter stort.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förklarar att en förtätning av staden i centralt läge bedöms som angelägen.

Utskottet anser att det inte bara är i det nordvästra hörnet utan på hela den norra delen som det är möjligt att bygga till högre höjd.

Boendeparkering bör ske under den nya bebyggelsen, eventuellt även för kringboende. Risk för brist på parkeringsplatser har påtalats i flera yttranden.

Arbetsutskottets yttrande går till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler