Eslövs kommun logotyp

Utredning om vatten till Trollsjöns is

Miljö och Samhällsbyggnad ska utreda möjligheterna att lägga en vattenledning till Trollsjön i Eslöv, så att isen kan spolas.
Det framför miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i svaret på en motion från Nya kommunpartiet Eslöv.

I motionen föreslås att berörd förvaltning vid vinterförhållanden ska utföra snöskottning och spolning av isen på Trollsjön.

Nämnden förklarar att det krävs att isen är minst 12 centimeter för att snöröjningen med ett mindre motorfordon ska kunna genomföras.

Det finns i nuläget ingen möjlighet att spola isen på Trollsjön, eftersom det inte finns något vattenuttag i närheten av sjön.

Nämnden förklarar att skottning av isen på Trollsjön genomförs enligt de förutsättningar som finns. Möjlighet och kostnad för vattenledning och uttag vid sjön ska undersökas.

Motionen ska behandlas av kommunfullmäktige.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler