Eslövs kommun logotyp

Utredning om rening av vatten

Mellanskånes Renhållnings AB vill utreda reningen av lakvatten vid Rönneholms avfallsanläggning under ytterligare två år.
En anledning till ansökan är att hanteringen av det vatten som förorenas av avfallet har förändrats. De ändringarna behöver utvärderas.

En förlängning av utredningstiden kan ge ett bättre underlag för fastställande av slutliga villkor för utsläpp från anläggningen.

Vattnet som förorenas av avfallet renas dels i dammar, dels genom att mark- och växtsystem. Växterna minskar halterna av främst kväve i vattnet.

Den fortsatta utredningen ska ge ett underlag för vilka åtgärder som är nödvändiga. Det kan vara en utökning av mark- och växtsystemet.

Närmast ska Eslövs kommun yttra sig över ansökan. Det är Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen som behandlar ansökan.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler