Eslövs kommun logotyp

Utredning om parkeringsplatser

Genomför en noggrann utredning av behovet av parkeringsplatser öster om järnvägen i centrala Eslöv.
Det föreslår ICA Fastigheter. Företaget är mycket positivt till att området utvecklas men ser en betydande risk med att frångå detaljplanens regler om parkeringsplatser.

Kristineberg Fastigheter planerar ett nytt bostadshus mellan Kvarngatan och järnvägen och vill minska boendeparkeringen från 75 platser i planen till 59.

I detta fall ser vi risker med att bilparkering till de nya bostäderna kan komma att ske på vår redan hårt belastade parkering, förklarar ICA Fastigheter.

Vi har redan idag många pendelresenärer med flera som parkerar på vår parkering och detta ställer till problem både med renhållning och för verksamheten.

Besökare till vår fastighet parkerar vanligtvis endast en kortare stund, 0,5-2 timmar, medan pendlare och besökare till grannfastigheter parkerar betydligt längre tid.

ICA Fastigheters förslag är att det genomförs en utredning så att det blir en framtidssäker parkeringslösning i området för alla parter.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler