Eslövs kommun logotyp

Trehäradsvägen attraktiv infartsväg

Trehäradsvägen kan bli en framkomlig och attraktiv infartsväg i östra Eslöv. Satsningen ska minska genomfartstrafiken i centrum.
Det framgår av en rapport om Eslövs infartsvägar. I rapporten behandlas främst in- och utfarterna i östra Eslöv.

En målsättning är att den stora andelen genomfartstrafik vid Stora torg i framtiden ska gå på Trehäradsvägen.

En viktig förutsättning är att korsningen Trehäradsvägen-Östra vägen byggs om till en cirkulationsplats.

I förslaget ingår också att trafikljusen vid Trehäradsvägen-Lundavägen ersätts av en rondell och att korsningen Sallerupsvägen-Trehäradsvägen blir en rondell.

En del i satsningen är att få en attraktiv infart. I förslaget ingår plantering av träd längs Trehäradsvägen och belysning av järnvägsbroarna.

I satsning ingår också ökad trafiksäkerhet. Vid korsningen Trehäradsvägen-Verkstadsvägen föreslås ett särskilt fält för de som ska svänga vänster.

Tydligare markering av gång- och cykelvägar längs Trehäradsvägen är ett annat förslag.

Närmast ska samråd om förslaget genomföras. När en ombyggnad av Trehäradsvägen kan genomföras är oklart.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler