Eslövs kommun logotyp

Trappan på Stora torg får rivas

Trappan på Stora torg i Eslöv får rivas. Länsstyrelsen i Skåne avvisar alla överklaganden. De som överklagat har ingen rätt att föra talan mot beslutet.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslöv beviljade i januari Hotellfastigheter i Stockholm AB rivningslov för trappan.

Beslutet överklagades av företagare, politiker och privatpersoner. De yrkade att nämndens beslut skulle undanröjas.

Länsstyrelsen förklarar nu att regeringsrätten i en dom kommit fram till att rivningslov inte angår ägare till grannfastigheter på ett sådant sätt att de har rätt att överklaga.

Detaljplanen för Stora torg innehåller inte någon bestämmelse om rivningsförbud. Därmed har Eslövs kommun ingen skyldighet att låta någon yttra sig över ansökan.

Regeringsrättens avgörande ska därför läggas till grund för länsstyrelsens bedömning, heter det i beslutet.

Det innebär att de grannar och kommuninnevånare som överklagat rivningslovet inte kan anses berörda av beslutet på ett sådant sätt att de får föra talan mot det.

Med de motiveringarna avslår länsstyrelsen samtliga överklaganden.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler